اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۴۵۹۵۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۸۵۶۴۸۷ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۵۶۴۸۷ ۰۰۹۸
۹۳۳۶۶۶۶۱۳۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
اتوبان آزادگان ، پل صنیع خانی ، آهن مکان ، فاز 6 مرکزی ، پلاک 1428


       

لیست قیمت محصولات ظفر پوشش 09122856487

۱۱:۵۷:۵۶ ۱۳۹۹/۳/۱۸

محصولات جدید ظفر پوشش 09122856487


اجرای شیروانی

اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده شیروانی

اجراکننده شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف شیروانی

اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب سقف ویلایی

نصاب سقف ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت سقف های سوله تعمیرات سقف سوله

ساخت سقف های سوله تعمیرات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری انواع سقف سوله

مجری انواع سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف شیروانی- اجرای شیروانی

اجراکننده سقف شیروانی- اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف سوله کارگاهی

پوشش سقف سوله کارگاهی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده ورق شیروانی روغنی

پخش کننده ورق شیروانی روغنی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طراحی و اجرای سوله کارخانجات

طراحی و اجرای سوله کارخانجات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده ورق شیروانی رنگی

پخش کننده ورق شیروانی رنگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش سقف سوله

نصب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب انواع پوشش سوله

نصاب انواع پوشش سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ سرمته ای ویلایی - پیچ سرمته ای تایوانی

پیچ سرمته ای ویلایی - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت سقف های شیروانی - تعمیرات سقف شیروانی

ساخت سقف های شیروانی - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت سقف های اردواز

ساخت سقف های اردواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهندس اجرای شیروانی

مهندس اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای بتن ریزی سقف سوله

اجرای بتن ریزی سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف آردواز شیروانی

اجرای سقف آردواز شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب انواع پوشش پارکینگی

نصاب انواع پوشش پارکینگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب سازنده سقف شیروانی

نصاب سازنده سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات ورق شیروانی سقف شیروانی

تعمیرات ورق شیروانی سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت آلاچیق چوبی

ساخت آلاچیق چوبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طراحی انواع آلاچیق

طراحی انواع آلاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت اجرای سقف شیروانی

شرکت اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب و پوشش آلاچیق

نصب و پوشش آلاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت آالاچیق فلزی

ساخت آالاچیق فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت آلاچیق سقفی

ساخت آلاچیق سقفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ورق شیروانی رنگی

نمایندگی ورق شیروانی رنگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی

تعمیرات سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده ورق شیروانی روغنی

فروشنده ورق شیروانی روغنی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیبدار سقف ویلایی

تعمیرات سقف شیبدار سقف ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف سوله

تعمیرات سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب و تعمیر سقف سوله

نصب و تعمیر سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ سرمته دیوار سوله - پیچ سرمته ای تایوانی

پیچ سرمته دیوار سوله - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق شیروانی پرچین

ورق شیروانی پرچین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ سرمته سقف سوله - پیچ سرمته ای تایوانی

پیچ سرمته سقف سوله - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده پیچ سرمته تایوانی

وارد کننده پیچ سرمته تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ سرمته تایوانی

پیچ سرمته تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پیچ سرمته تایوانی - پیچ سرمته ای تایوانی

قیمت پیچ سرمته تایوانی - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی تعمیرات سقف ویلایی

تعمیرات سقف شیروانی تعمیرات سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای کلیه سقف های شیب دار

اجرای کلیه سقف های شیب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای کلیه سقف های شیب دار سایه بان

اجرای کلیه سقف های شیب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای کلیه سقف های شیب دار سر درب منازل و حیاط

اجرای کلیه سقف های شیب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای کلیه سقف های شیب دار آلاچیق

اجرای کلیه سقف های شیب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف سوله

نصاب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف های شیب دار استخر

اجرای سقف های شیب دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت سوله با سقف شیبدار

ساخت سوله با سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ شیروانی سرمته ای - پیچ سرمته ای تایوانی

پیچ شیروانی سرمته ای - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب انواع پوشش سقف

نصاب انواع پوشش سقف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف ویلایی

تعمیرات سقف ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده  ورق گالوانیزه شیروانی رنگی ویلایی

نصب کننده ورق گالوانیزه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش پیچ سرمته - پیچ سرمته ای تایوانی

نماینده فروش پیچ سرمته - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده ورق شیروانی گالوانیزه رنگی

نصب کننده ورق شیروانی گالوانیزه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده پوشش سقف سوله

اجرا کننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده پیچ سرمته - پیچ سرمته ای تایوانی

فروشنده پیچ سرمته - پیچ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش ورق شیروانی گالوانیزه

نماینده فروش ورق شیروانی گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش ورق شیروانی رنگی

نماینده فروش ورق شیروانی رنگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده ورق شیروانی گالوانیزه رنگی

تعمیر کننده ورق شیروانی گالوانیزه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب ورق شیروانی سقف شیروانی

نصاب ورق شیروانی سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده ورق گاالوانیزه رنگی سقف ویلایی

اجراکننده ورق گاالوانیزه رنگی سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ سرمته ای بکسی - پیچ سرمته ای تایوانی

پیچ سرمته ای بکسی - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب ورق شیروانی ویلایی

نصاب ورق شیروانی ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهندسی بتن ریزی محوطه

مهندسی بتن ریزی محوطه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت ونصب و پوشش خرپا (اسکلت فلزی)

ساخت ونصب و پوشش خرپا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده پیچ سرمته - پیچ سرمته ای تایوانی

پخش کننده پیچ سرمته - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده ورق شیروانی دسته دوم

فروشنده ورق شیروانی دسته دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا فلاشینگ روی دیوار

اجرا فلاشینگ روی دیوار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده فلاشینگ روی دیوار

اجرا کننده فلاشینگ روی دیوار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده خم ورق ابروی 6 متری

اجراکننده خم ورق ابروی 6 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خم ورق ابروی 6 متری

اجرای خم ورق ابروی 6 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید خم ورق ابروی 6 متری

تولید خم ورق ابروی 6 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خم ورق ابروی 6 متری  با دستگاه

خم ورق ابروی 6 متری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خم ورق ابروی 6 متری

خم ورق ابروی 6 متری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کارگاه خم ورق ابروی 6 متری

کارگاه خم ورق ابروی 6 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0